อัลบั้มภาพ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
* อัลบั้ม *
โครงการส่งเสริมการอ่านและการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตคน
โครงการส่งเสริมการอ่านและการสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตคน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มกราคม 2560
โครงการประชารัฐรักษามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 2 (20 มกราคม
โครงการประชารัฐรักษามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 2 (20 มกราคม
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2560
โครงการประชารัฐรักษามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 1 (1 ธันวาคม
โครงการประชารัฐรักษามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 1 (1 ธันวาคม
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2559
มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2559

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2558
โครงการสวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฎจราจร ประจำปี 2558
โครงการสวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฎจราจร ประจำปี 2558
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2558
กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2558
ประชาสัมพันธ์  โครงการเราชนะ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค
ประชาสัมพันธ์ โครงการเราชนะ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000