อัลบั้มภาพ กิจกรรมปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 “ณ บริเวณหน่วยงาน
* อัลบั้ม *
กิจกรรมปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 “ณ บริเว
กิจกรรมปลูกต้นไม้ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 “ณ บริเว
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ประชุม สภา อบต.ปากแพรก  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
ประชุม สภา อบต.ปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากแพรก
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากแพรก
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2565
อบต. ปากแพรก ร่วมกับ รพ.สต. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผูู้เสี่ยงส
อบต. ปากแพรก ร่วมกับ รพ.สต. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผูู้เสี่ยงส
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มีนาคม 2565

วันมาฆบูชา  ประจำปี 2565
วันมาฆบูชา ประจำปี 2565
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งมอบ และรับมอบ  บัตรเลือกตั้ง แล
ประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งมอบ และรับมอบ บัตรเลือกตั้ง แล
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
โครงการฝึกอบรมจัดการขยะฝอยตามหลักการ 3 Rs-ประชารัฐ ประจำปีงบ
โครงการฝึกอบรมจัดการขยะฝอยตามหลักการ 3 Rs-ประชารัฐ ประจำปีงบ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2564
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 25
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 25
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2564

ตรวจหาเชื้อโควิด ATK อบต.ปากแพรก ร่วมกับ รพ.สต.บ้านมะขามเรีย
ตรวจหาเชื้อโควิด ATK อบต.ปากแพรก ร่วมกับ รพ.สต.บ้านมะขามเรีย
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2564
ศบค.อำเภอปากพนัง โดยนายอำเภอปากพนัง ทีมสาธารณสุขอำเภอ ผู้นำ
ศบค.อำเภอปากพนัง โดยนายอำเภอปากพนัง ทีมสาธารณสุขอำเภอ ผู้นำ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2564
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งบัน" เนื่องใน
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กรกฏาคม 2564
อบต.ปากแพรก  ได้ร่วมปฏิบัติงาน ณ ด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื
อบต.ปากแพรก ได้ร่วมปฏิบัติงาน ณ ด่านสกัดและคัดกรองโรคติดเชื
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2564
กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2564
กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2564
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2564
การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ ด้วย 3Rs
การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ ด้วย 3Rs
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 3106
มาตรการป้องกัน  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2564
โครงการ Big Claning Day
โครงการ Big Claning Day
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2563
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  หมู่ที่ 6
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 6
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2563